Iværksætterselskab

Et IVS (iværksætterselskab) er den seneste form for selskab som vi arbejder med i Danmark. Den store fordel ved stifte et IVS er, at man er over i selskabsformen uden at skulle indskyde penge. Denne form for selskab vil ofte bruges til mindre iværksættervirksomheder, som ikke har behov for større investeringer i forbindelse med stiftelsen af selskabet. Selskabsformen kan også bruges, hvis man mellem virksomheder ønsker at lave et projekt sammen.

Inden at man stifter et IVS (iværksætterselskab) skal man overveje, om man lige så godt kunne starte et ApS (Anpartsselskab). Man skal også overveje mulighederne for at lide et tab på virksomheden, selvom at man kun kan miste sit indskud og hvad man har kautioneret for, så har man ikke mulighed for at få fradrag for dette tab, som man har ved et enkeltmandsfirma eller et I/S (Interessentskab).

 

Ejerforhold

Et IVS er et selvstændigt juridisk objekt. Det vil sige, at selskabet er fuldstændig udskilt fra ejeren/ejerne. Et IVS kan have en eller flere ejere, som både kan være fysiske personer eller andre selskaber.

 

Startkapital

Man kan starte et IVS for 1 kr. Ledelsen er dog ansvarlig for at selskabet har et tilstrækkeligt kapitalgrundlag, til at opfylde sine løbende forpligtelser. Selskabet er forpligtet til at opspare 25% af det årlige overskud, indtil kapitalen udgør 50.000 kr., hvorefter selskabet vil blive til et ApS.

 

Hæftelse

I et IVS er der begrænset hæftelse. Det vil sige at man som udgangspunkt kun hæfter med indskudskapitalen. Det er dog således i praksis, at ønsker man et lån i forbindelse med stiftelsen af et IVS, så vil ens bank som oftest kræve en personlig hæftelse for banklånet.

 

Ledelse

Der skal indsættes en ledelse i et IVS. Ledelsesorganet kan være en direktion, en bestyrelse, et tilsynsråd, eller en kombination af disse.

 

Regnskab

Et IVS er pligtig til at bogføre og til at udarbejde en årsrapport. Årsrapporten skal udarbejdes efter årsregnskabsloven, eller de internationale regnskabsstandarder. Alt afhængig af størrelsen og indholdet af en virksomheden, så kan der også være revisionspligt på selskabets regnskab.

 

 

Skat

Et IVS skal betale selskabsskat af overskuddet. Hvis det besluttes at der skal udbetales udbytte til anpartshaverne, og dette er privatpersoner, så skal der betales udbytteskat. Hvis der er tale om et andet selskab, så vil udbyttet i mange tilfælde ikke udløse skat.Brug vores værktøjer

Virka er værktøjet der guider dig igennem stiftelsesprocessen, så at du sikre dig, at du kommer gennem de vigtigst områder. Virka har samlet de registreringer og valg af samarbejdspartnere, som de fleste iværksættere skal have fat på, i forbindelse med stiftelse af en virksomhed. Få et overblik over, hvor langt du er i stiftelsesprocessen.

Klik her for at oprette