Interessentskab

Et I/S (Interessentskab) minder meget om en enkeltmandsvirksomhed, forskellen er dog at der som minimum er to ejere af et I/S. Ejerne kan både være fysiske personer eller selskaber. En af fordelene ved et I/S, er at får man et underskud, så kan dette underskud trækkes fra i ens øvrige indkomst.

Der er meget hurtigt at komme i gang med at starte et I/S (Interessentskab), men man skal være sikker på at man er enige om tingene, da man som interessent er bundet op på hinanden. Hvis man starter et I/S skal man derfor altid have lavet en forventnings afstemning mellem interessenterne, således at man arbejder mod det samme mål.

 

Ejerforhold

Hvis ejerne ikke laver en aftale om fordelingen af ejerandelene, så ejeres I/S’et ligeligt mellem ejerne.

 

Startkapital

Der skal ikke indskydes nogen former for startkapital, man kan derfor starte et I/S uden en krone på lommen.

 

Hæftelse

Ejerne af et I/S hæfter direkte for alle forpligtelser, som der måtte være for I/S’et. Ejerne hæfter solidarisk, men har en af ejerne ikke mulighed for at betale, vil de andre ejere også skulle dække denne andel. Man skal være opmærksom på, at hæftelsen kan være begrænset, hvis alle ejere er kapitalselskaber.

 

Ledelse

Der er ved et I/S ikke noget lovkrav om at der skal være en decideret ledelse. Det kan dog til vælges af ejerne. Hvis ejerne ikke aftaler andet, så skal alle væsentlige beslutninger i virksomheden vedtages gennem enighed i ejerkredsen.

 

Regnskab

Man skal lave bogføring og et regnskab, som minimum for at opgøre moms og skat. Men der er for de flestes vedkommende intet krav om, at regnskabet skal videregives til andre. Såfremt regnskabet ikke skal videre gives til andre end ejerkredsen og skat, så er der ikke krav om at regnskabet skal opfylde årsregnskabsloven.

 

Skat

Da virksomheden er identisk med ejerene, skal skatten opgøres i forbindelse med ejernes øvrige indkomst. Der er flere muligheder for at opgøre skatten. Personlig indkomst, hvor man benytter de generelle regler der for private personer. Virksomhedsordningen, hvor man læner sig op ad reglerne for selskaber. Kapitalafkastordningen, som er en mellemting mellem de to andre muligheder. Man bør altid konsultere en revisor, for at opgøre hvilken ordning der passer på ens virksomhed.Brug vores værktøjer

Virka er værktøjet der guider dig igennem stiftelsesprocessen, så at du sikre dig, at du kommer gennem de vigtigst områder. Virka har samlet de registreringer og valg af samarbejdspartnere, som de fleste iværksættere skal have fat på, i forbindelse med stiftelse af en virksomhed. Få et overblik over, hvor langt du er i stiftelsesprocessen.

Klik her for at oprette