Forening

En forening er en sammenslutning af personer, der har et fælles formål. Foreningerne benyttes derfor til rigtig mange forskellige ting, herunder særligt fritidsformål.

Ejerforhold

Der er ikke nogen direkte ejere af en forening, i stedet er der medlemmer, som har stemmeret på generalforsamlingen.

 

Startkapital

Der er ikke noget krav om startkapital.

 

Hæftelse

Hæftelsen er begrænset til foreningen, og kan derfor ikke påvirke medlemmerne direkte.

 

Ledelse

Foreningen vælger en bestyrelse der forestår ledelsen af foreningen. Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen, hvor foreningens medlemmer har stemmeret.

 

Regnskab

Der skal udarbejdes et regnskab for foreningen, omfanget heraf afhænger af foreningens formål.

 

Skat

Foreninger er i nogle tilfælde skattepligtige, dette afhænger af deres formål. Hvis foreningen betegnes som en frivillig forening, så er den ikke skattepligtig. Betegnes foreningen derimod som erhvervsdrivende, så vil foreningen være skattepligtig.Brug vores værktøjer

Virka er værktøjet der guider dig igennem stiftelsesprocessen, så at du sikre dig, at du kommer gennem de vigtigst områder. Virka har samlet de registreringer og valg af samarbejdspartnere, som de fleste iværksættere skal have fat på, i forbindelse med stiftelse af en virksomhed. Få et overblik over, hvor langt du er i stiftelsesprocessen.

Klik her for at oprette