Fond

En fond er en selvstændig institution, deh har således ingen ejere. En fond skal have et formål, og hele fondens virke er til for at udøve dette formål.

Ejerforhold

Der er ingen ejere af en fond, heller ikke stifteren.

 

Startkapital

En fond skal ved oprettelsen have aktiver for mindst 250.000 kr.

 

Hæftelse

Da en fond er helt sin egen, er der ikke hæftelse ud over hvad der er i fonden.

 

Ledelse

Fonden ledes af en bestyrelse, som forestår forvaltningen af fonden. Der skal i fondens vedtægter være specificeret hvor stor bestyrelsen skal være, og hvordan denne vælges.

 

Regnskab

Der skal udarbejdes et regnskab for fonden, som skal revideres.

 

Skat

Såfremt fonden har en indkomst, så skal der betales skat i overensstemmelse med fondsbeskatningsloven.Brug vores værktøjer

Virka er værktøjet der guider dig igennem stiftelsesprocessen, så at du sikre dig, at du kommer gennem de vigtigst områder. Virka har samlet de registreringer og valg af samarbejdspartnere, som de fleste iværksættere skal have fat på, i forbindelse med stiftelse af en virksomhed. Få et overblik over, hvor langt du er i stiftelsesprocessen.

Klik her for at oprette