Enkeltmandsvirksomhed

Som det også fremgår af navnet, så er en enkeltmandsvirksomhed ejet af én person. At starte en enkeltmandsvirksomhed, er den nemmeste form for start af en virksomhed. Virksomheden er knyttet til ejeren personligt, og virksomheden bliver dermed blot en forlænget arm af ejeren.

Det er ofte en god ide med et enkeltmandsfirma, hvis man ønsker at komme hurtigt i gang. Herudover kan der være en fordel, hvis man er usikker på virksomhedens rentabilitet. Hvis man føler sig usikker på om man kommer til at tjene penge på sin virksomhed, så er det en fordel med enkeltmandsvirksomheden, fordi at man kan få fradrag for eventuelle tab. Man skal dog være opmærksom på, at hvis man konsekvent har tab, så risikere man at SKAT vurdere at der er tale om en hobbyvirksomhed, hvorefter man mister sin fradragsret.

Man kan ikke stifte en enkeltmandsvirksomhed, hvis man er flere om det. Man bør også holde sig fra dette, hvis man har et erhverv hvor man risikere at skulle betale erstatning. Endelig bør man holde sig fra denne virksomhedsform, hvis man inden for kortere tid forventer at sælge eller generationsskifte virksomheden.

 

Ejerforhold

Der kan kun være én ejer af en enkeltmandsvirksomhed, og dette skal være en fysisk person. Man kan dermed ikke dele ejerskabet af en enkeltmandsvirksomhed.

 

Startkapital

Der skal ikke indskydes nogen former for startkapital, man kan derfor starte en enkeltmandsvirksomhed uden en krone på lommen.

 

Hæftelse

Da virksomheden er identisk med ejeren er der en personlig hæftelse for ejeren. Det vil sige at man hæfter for alle krav der måtte være mod virksomheden.

 

Ledelse

Der skal ikke være nogen direktion eller bestyrelse i virksomheden. Oftest vil virksomheden være ejer ledet, hvormed det er ejeren der også forestår ledelsen.

 

Regnskab

Man skal lave bogføring og et regnskab, som minimum for at opgøre moms og skat. Men der er for de flestes vedkommende intet krav om, at regnskabet skal videregives til andre. Såfremt regnskabet ikke skal videre gives til andre end ejerkredsen og skat, så er der ikke krav om at regnskabet skal opfylde årsregnskabsloven.

 

Skat

Da virksomheden er identisk med ejeren, skal skatten opgøres i forbindelse med ejerens øvrige indkomst. Der er flere muligheder for at opgøre skatten. Personlig indkomst, hvor man benytter de generelle regler der for private personer. Virksomhedsordningen, hvor man læner sig op ad reglerne for selskaber. Kapitalafkastordningen, som er en mellemting mellem de to andre muligheder. Man bør altid konsultere en revisor, for at opgøre hvilken ordning der passer på ens virksomhed.Brug vores værktøjer

Virka er værktøjet der guider dig igennem stiftelsesprocessen, så at du sikre dig, at du kommer gennem de vigtigst områder. Virka har samlet de registreringer og valg af samarbejdspartnere, som de fleste iværksættere skal have fat på, i forbindelse med stiftelse af en virksomhed. Få et overblik over, hvor langt du er i stiftelsesprocessen.

Klik her for at oprette