Erklæring om ansvarsfraskrivelse

Oplysninger på dette web-site er kun beregnet til at give brugeren en generel vejledning. Brugen og virkningen af oplysningerne kan variere på baggrund af de specifikke fakta. På grund af jævnlige ændringer i love, regler og eksterne sites kan der forekomme forsinkelser, udeladelser eller unøjagtigheder i oplysningerne på dette web-site. Derfor videregives oplysningerne ud fra den forståelse, at udgiverne ikke yder nogen form for juridisk, økonomisk, skattemæssig eller anden form for rådgivning eller tjenesteydelse. Oplysningerne på dette site kan derfor ikke bruges som erstatning for rådgivning fra advokat, revisor eller lignende.

Virka er ikke ansvarlig for eventuelle fejl, mangler eller de resultater, som brugen af sitets vejledninger måtte medfører for brugeren. Alle oplysninger på dette web-site er anført, som de foreligger uden nogen garanti for fuldstændighed, nøjagtighed, rettighed samt resultaterne af brugen af sitet. Virka og dennes partnere kan på ingen måde holdes ansvarlig over for Dem eller andre, for beslutninger truffet på baggrund af oplysninger fra dette site.
Virka linker ud til tredjeparts web-sites, som ikke er under Virkas kontrol. Virka tager ikke ansvar for oplysninger som måtte forefindes på disse sites.