Anpartsselskab

Et ApS (Anpartsselskab) er et af de mest udbredte selskabsformer i Danmark. En af de største fordele ved at stifte et ApS er tabsbegrænsningen, hvormed man kun kan miste indskuddet, og hvad der måtte være kautioneret for. Selvom at indskuddet er større end IVS’erne, så vil man ofte lige så godt kunne vælge at stifte et ApS, da mange virksomheder alligevel vil indskyde mere end 50.000 kr. i virksomheden.

Ejerforhold

Et ApS (Anpartsselskab) er et selvstændigt juridisk objekt. Det vil sige, at selskabet er fuldstændig udskilt fra ejeren/ejerne. Et ApS kan have en eller flere ejere, som både kan være fysiske personer eller andre selskaber.

 

Startkapital

For at starte et ApS skal der være et minimums indskud på 50.000 kr. Indskuddet kan både være i form af kontanter eller aktiver. Hvis man ønsker at indskyde aktiver, skal der dog udarbejdes en vurderingsberetning af en revisor.

 

Hæftelse

I et ApS er der begrænset hæftelse. Det vil sige at man som udgangspunkt kun hæfter med indskudskapitalen. Det er dog således i praksis, at ønsker man et lån i forbindelse med stiftelsen af et ApS, så vil ens bank som oftest kræve en personlig hæftelse for banklånet.

 

Ledelse

Der skal indsættes en ledelse i et ApS. Ledelsesorganet kan være en direktion, en bestyrelse, et tilsynsråd, eller en kombination af disse.

 

Regnskab

Et ApS er pligtig til at bogføre og til at udarbejde en årsrapport. Årsrapporten skal udarbejdes efter årsregnskabsloven, eller de internationale regnskabsstandarder. Alt afhængig af størrelsen og indholdet af en virksomheden, så kan der også være revisionspligt på selskabets regnskab.

 

Skat

Et ApS skal betale selskabsskat af overskuddet. Hvis det besluttes at der skal udbetales udbytte til anpartshaverne, og dette er privatpersoner, så skal der betales udbytteskat. Hvis der er tale om et andet selskab, så vil udbyttet i mange tilfælde ikke udløse skat.Brug vores værktøjer

Virka er værktøjet der guider dig igennem stiftelsesprocessen, så at du sikre dig, at du kommer gennem de vigtigst områder. Virka har samlet de registreringer og valg af samarbejdspartnere, som de fleste iværksættere skal have fat på, i forbindelse med stiftelse af en virksomhed. Få et overblik over, hvor langt du er i stiftelsesprocessen.

Klik her for at oprette