Aktieselskab

Aktieselskaber (A/S) er for det meste de lidt større virksomheder. Der skal en del penge til, og der er flere krav til organisationen. Ved at stifte et A/S signalere man til omverden, at man er seriøs omkring virksomheden, hvilket kan give forretningsmæssige fordele.

Ejerforhold

Et A/S (Aktieselskab) er et selvstændigt juridisk objekt. Det vil sige, at selskabet er fuldstændig udskilt fra ejeren/ejerne. Et A/S kan have en eller flere ejere, som både kan være fysiske personer eller andre selskaber.

 

Startkapital

For at starte et A/S skal der være et minimums indskud på 500.000 kr. Indskuddet kan både være i form af kontanter eller aktiver. Hvis man ønsker at indskyde aktiver, skal der dog udarbejdes en vurderingsberetning af en revisor. Stifter man et A/S med kontanter, kan man nøjes med at indbetale 25% af selskabskapitalen, selskabets ledelse har dog ret til at kræve den resterende aktiekapital indbetalt.

 

Hæftelse

I et A/S er der begrænset hæftelse. Det vil sige at man som udgangspunkt kun hæfter med indskudskapitalen. Det er dog således i praksis, at ønsker man et lån i forbindelse med stiftelsen af et A/S, så vil ens bank som oftest kræve en personlig hæftelse for banklånet.

 

Ledelse

I et aktieselskab skal der være en direktion og en bestyrelse eller et tilsynsråd. Der skal være mindst tre medlemmer af bestyrelsen eller tilsynsrådet, hvoraf flertallet skal vælges på generalforsamlingen. Hvis der er medarbejderrepræsentanter i selskabet, så har de ret til at være repræsenteret i bestyrelsen eller tilsynsrådet.

 

Regnskab

Et A/S er pligtig til at bogføre og til at udarbejde en årsrapport. Årsrapporten skal udarbejdes efter årsregnskabsloven, eller de internationale regnskabsstandarder. Alt afhængig af størrelsen og indholdet af en virksomheden, så kan der også være revisionspligt på selskabets regnskab.

 

 

Skat

Et ApS skal betale selskabsskat af overskuddet. Hvis det besluttes at der skal udbetales udbytte til anpartshaverne, og dette er privatpersoner, så skal der betales udbytteskat. Hvis der er tale om et andet selskab, så vil udbyttet i mange tilfælde ikke udløse skat.Brug vores værktøjer

Virka er værktøjet der guider dig igennem stiftelsesprocessen, så at du sikre dig, at du kommer gennem de vigtigst områder. Virka har samlet de registreringer og valg af samarbejdspartnere, som de fleste iværksættere skal have fat på, i forbindelse med stiftelse af en virksomhed. Få et overblik over, hvor langt du er i stiftelsesprocessen.

Klik her for at oprette